VASTAVUS REACH-MÄÄRUSELE – Technobalt Estonia
close menu

Menu

VASTAVUS REACH-MÄÄRUSELE

VASTAVUS REACH-MÄÄRUSELE

SISSEJUHATUS

ELi liikmed koostasid kemikaalimääruse REACH eesmärgiga parandada inimeste tervise kaitset ja keskkonnahoidu tootmises kasutatavate potentsiaalselt kahjulike kemikaalide olemuslike omaduste parema ja varasema tuvastamise abil. Dunlop Conveyor Belting saavutas täieliku vastavuse ühena esimestest konveierilinditootjate hulgas. Ehkki suurem osa konveierilinditootjaid on valinud REACH-määruse nõuete eiramise tee, on meie ettevõte jätkuvalt REACHile vastavuse tugevaim propageerija omavaldkonnas. Selles dokumendis tutvustame määrust ja selgitame, miks on selle järgimine nii oluline.

KEMIKAALIDE KASUTAMINE KONVEIERILINTIDE TOOTMISEL

Tänu sünteetilise kummi heale kohandatavusele valmistatakse sellest rõhuv enamus nüüdisaegsetest konveierilintidest. Looduslikku kummit kasutatakse vähe. Teaduslikult väljendudes on kummisegude väljatöötamine (kummi kompaundimine) protsess, kus kummipolümeeride hulka segatakse spetsiifilisi omadusi lisavaid kemikaale, tugevdusaineid ja muid ühendeid.

Kõige tavalisemad konveierilintides kasutatavad polümeerid on stüreen-butadieenkummi (SBR) ja nitriilkummi (NBR). Kemikaalid moodustavad polümeeriahelaid ja tekkinud kummisegu vulkaniseeritakse lõpptoote valmistamisel.

Erinevate kummisegude saamiseks kasutatakse sõna otseses mõttes sadu eri koostisaineid, sealhulgas lagunemise ja osoonikahjustuste vastaseid aineid ning kiirendeid (mis on olulised näiteks vulkaniseerimisel). Need komponendid sisaldavad primaarsetel amiinidel põhinevaid sulfeenamiide (näiteks N-tsükloheksüül-2-bensotiasoolsulfeenamiid) ja tiasoole (näiteks 2-merkaptobensotiasool). Teatud kummisegude valmistamiseks on möödapääsmatult vajalik kasutada kemikaale, mis kahjuks on äärmiselt ohtlikud. REACH-määrus seab ranged piirangud tootes sisalduvate teatud kemikaalide kogusele, mõnel äärmuslikul juhul keelustab need täielikult, ja julgustab ohutumate asendusainete kasutamist.

LÜHIAHELALISED KLOORITUD PARAFIINID

Üks suuremaid probleeme puudutab lühiahelalisi klooritud parafiine (SCCP), mida tavaliselt kasutatakse vulkaniseerimise kiirendamiseks. REACH-määrus sätestab, et SCCPsid ei tohi üldse kasutada või tuleb kasutada ainult väga piiratud koguses, sest need on klassifitseeritud 2. ohukategooria kantserogeenseteks aineteks. Nende ainete olemasolu saab tavaliselt tuvastada ebameeldiva lõhna järgi. Hea kvaliteediga kummi lõhnab väga vähe.

KELLE KOHTA KEHTIB REACH-MÄÄRUS?

Määrus ei kehti konveierilintide tootjate kohta, kes ei paikne ELi liikmesriigis ega Ühendkuningriigis. Neile ei kohaldu ka püsivate orgaaniliste saasteainete sisaldust reguleeriv ELi määrus. See tähendab, et nad saavad vabalt kasutada reguleerimata tooraineid, ehkki samad materjalid võivad Euroopa Ühenduses olla täielikult keelatud või on nende kasutamine rangelt piiratud.

Ehkki väljaspool ELi paiknevate tootjate kohta määrus ei kehti, VASTUTAVAD konveierilintide Euroopasse importijad REACH-määrusele vastavuse eest. Kahjuks vabastab see tegeliku tootja tagajärgede eest vastutamisest.

TÖÖOHUTUS

Väga oluline on, et kummist konveierlintide kasutajad saaksid aru ohtudest, mida nendes toodetes sisalduvad kemikaalid põhjustavad.

Alati tuleb konveierilindi tootjalt või tarnijalt küsida kirjalik kinnitus selle kohta, et toode on valmistatud määruse (EÜ) nr 1907/2006 nõuete kohaselt.

TÖÖTAMINE KONVEIERILINTIDEGA, ERITI KUI TOOTJA ON TEADMATA VÕI PIIRKONNAS, KUS EI EHTI REACH-MÄÄRUS

  • Lintide käsitsemisel kanda kindaid (kui võimalik).
  • Pesta käed enne söömist, joomist või suitsetamist.
  • Kummiosakeste sissehingamise vältimiseks kanda alati maski (näiteks lihvimisel tekkiva kummitolmu korral).

Allalaadimine