Privatumo politika – Technobalt Estonia
close menu

Menu

Privatumo politika

PRIVATUMO PAREIŠKIMAS

“Technobalt Eesti” įmonė, kuri yra “Fenner Dunlop B.V.” įmonės, veikiančios pavadinimu “Dunlop Conveyor Belting”, esančios Oliemolenstraat 2, 9203 ZN Drachten, dalimi, yra atsakinga už asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, kaip tai nurodyta šiame privatumo pareiškime. “Dunlop Conveyor Belting” požiūris į asmens duomenų apsaugą yra rimtas ir šiuo Privatumo pareiškimu norime informuoti apie tai, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis. Dėl klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, susisiekite su Privatumo pareigūnu p. Abele Elzinga el. paštu privacy@dunlopcb.com arba telefonu +31 512 585 458.

MŪSŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS:

Adresas: Oliemolenstraat 2, 9203 ZN Drachten
Pašto dėžutės adresas: P.O. Box 14, 9200 AA Drachten
El. paštas: privacy@dunlopcb.com
Telefono numeris: +31 512 585 555
Pramonės ir prekybos rūmų Nr.: KvK 01002977
Privatumo pareigūnas: Abele Elzinga, +31 512 585 458, privacy@dunlopcb.com

KAS YRA ASMENS DUOMENYS IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS?

Asmens duomenys yra duomenys apie fizinius ir juridinius asmenis, kurių pagrindu įmanoma identifikuoti asmenį. Tai apima (tačiau neapsiriboja) asmens vardą, pavardę, adresą, telefono numerį el. pašto adresą, lytį ar tautybę. Asmens duomenų tvarkymas reiškia bet kokią (dalinai) automatinę asmens duomenų tvarkymo operaciją. Dažniausios asmens duomenų tvarkymo operacijos yra konsultavimas, modifikavimas, persiuntimas, saugojimas, ištrynimas, anonimizavimas ir pan. Neautomatinis asmens duomenų tvarkymas yra toks, kada tokie duomenys skirti pridėti į fizinę ar internetinę laikmeną ar failą.

KOKIUS ASMENS DUOMENYS MES TVARKOME?

Mes tvarkome mūsų esamų ar potencialių klientų asmens duomenis, kuriuos Jūs mums suteikiate tokiomis priemonėmis, kaip, pavyzdžiui, el. laiškas, kontaktų forma, vizitinė kortelė ir pan. Mes galime tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis:
•    Jūsų vardą ir pavardę;
•    Jūsų darbo adresas;
•    Jūsų lytis;
•    Jūsų kontaktiniai duomenys, tokie, kaip el. pašto adresas ir telefono numeris;
•    Jūsų pareigos;
•    Įmonė, kurioje Jūs dirbate;
•    Kalba, kuria Jūs kalbate.

KOKIAIS TIKSLAIS MES TVARKOME ASMENS DUOMENIS?

Mes asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:
•    Komercinių pasiūlymų teikimui;
•    Komunikacijai dėl užsakymų;
•    Registruojant Jūsų nustatymus ir pirmenybinius nustatymus naudojimuisi mūsų tinklapiu (slapukais);
•    Efektyviai teikiant mūsų paslaugas ar produktus, tokius, kaip susisiekimas su Jumis telefonu ar el. paštu;
•    Atsakydami į Jūsų klausimus ar užklausas tam, kad su Jumis susisiektume;
•    Siųsdami Jums naujienlaiškius;
•    Apdorodami Jūsų mokėjimus;
•    Informuodami Jus apie mūsų paslaugų ar produktų pasikeitimus

KOKIU TEISĖTU PAGRINDU MES TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Mes dažnai tvarkome Jūsų asmens duomenis dėl to, kad to reikia norint sudaryti ar vykdyti pardavimo sutartis su Jumis, kadangi šis apdorojimas reikalingas mūsų teisėtiems interesams (pavyzdžiui, apsisaugoti nuo sukčiavimo) arba dėl to, kad mes esame teisiškai įpareigoti tai daryti. Tais atvejais, kai šis pagrindas netaikytinas, mes prašome Jūsų sutikimo. Pavyzdžiui, norėdami siųsti savo naujienaiškius su informacija apie naujienas, pokyčius mūsų organizacijoje ir aiškinant techninius dalykus, mes turime gauti Jūsų sutikimą. Jūs bet kada galite atsisakyti naujienlaiškių, jei tik šios informacijos nebenorėsite gauti. Mes paprašysime Jūsų sutikimo, kai norėsime tvarkyti Jūsų asmens duomenis kitiems tikslams, kuriems Jūs nesate davę sutikimo.

KIEK ILGAI MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Mes nesaugome Jūsų asmens duomenų ilgiau, nei tai būtina saugoti pagal tikslus, kurių pagrindu juos surinkome. Jūsų duomenys bus saugomi maksimaliai 10 metų po paskutinio kontakto su Jumis. Kai baigsis duomenų saugojimo laikotarpis, mes Jūsų asmens duomenis sunaikinsime arba anonimizuosime.

DALINIMASIS JŪSŲ ASMENS DUOMENIMIS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS

Mes neparduodame Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims ir asmens duomenis persiunčiame tik tais atvejais, kada tai būtina įgyvendinant kontraktus/pardavimo sutartis su Jumis, arba kada to reikalaujama įstatymais nustatytu pagrindu. Gali būti taip, kad mes pateiksime Jūsų asmens duomenis vyriausybei (ar valdžios institucijai). Mes turime sudarę Duomenų tvarkymo sutartis su įmonėmis, kurioms esame patikėję Jūsų asmens duomenų tvarkymą – tai tokios įmonės, kaip programinės įrangos tiekėjai mūsų naudojamoms kompiuterių sistemoms tam, kad būtų įmanoma užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą.

KOKIAS TEISES JŪS TURITE?

Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu siekiama praplėsti duomenų subjektų teises. Kaip duomenų subjektas Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti juos koreguoti, ištrinti, riboti jų naudojimą ir perdavimą bei tvarkymą. Teisė perduoti asmens duomenis reiškia, kad Jūs turite teisę prašyti mūsų perduoti Jūsų asmens duomenis viename kompiuterio faile Jums patiems arba Jūsų pasirinktiems asmenims. Jei Jūs norėtumėte pasinaudoti bet kokiomis savo teisėmis arba būtumėte nepatenkinti tuo, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, informuokite mus apie tai! Galite susisiekti su mūsų Privatumo pareigūnu adresu privacy@dunlopcb.com arba telefonu +31 512 585 458. Jūs taip pat turite teisę teikti skundus šią sritį kontroliuojančiosioms tarnyboms.

SLAPUKAI

Savo tinklapyje mes naudojame funkcinius ir analitinius slapukus, kada naudojamės internetinės analizės sistemomis, tokiomis, kaip “Google Analytics”. Tai išskirtinai naudoja mūsų Rinkodaros departamentas tam, kad galėtų stebėti mūsų tinklapio veikimą. Šie duomenys yra anonimiški ir slapukai nerenka Jūsų vardo ar IP adreso duomenų. Dėl išsamesnės informacijos žiūrėkite mūsų slapukų politiką.

KAIP MES UŽTIKRINAME ASMENS DUOMENŲ SAUGUMĄ?

Į Jūsų asmens duomenų saugumą mes žiūrime rimtai ir imamės visų reikiamų priemonių tam, kad būtų išvengta netinkamo šių duomenų naudojimo, neleistinos prieigos ar neleistino jų atsileidimo bei neleistinų pakeitimų. Šiuo tikslu mes naudojame prieigos kontrolę prie savo sistemų. Mūsų darbuotojai yra įpareigoti tinkamai tvarkyti Jūsų asmens duomenis ir privalo laikytis mūsų privatumo politikos. Mūsų darbuotojai, kurie tvarko Jūsų asmens duomenis, yra susipažinę su Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatomis. Jei manytumėte, kad Jūsų asmens duomenys nepakankamai apsaugoti, arba jei pastebėtumėte netinkamo naudojimosi jais požymių, susisiekite su mūsų Privatumo pareigūnu el. paštu privacy@dunlopcb.com arba telefonu +31 512 585 458.