Ühendusmaterjalid Ja Ühenduskomplektid – Technobalt Estonia
close menu

Menu

Ühendusmaterjalid Ja Ühenduskomplektid

KÕIGE TUGEVAMA ÜHENDUSLIITE TEGEMISEKS

Iga kummist konveierilindi nõrgimaks kohaks on liitekoht. Kui liitekoht ei ole piisavalt tugev ja vastupidav, võivad selle purunemise tagajärjed olla katastroofilised. Parimate tööomaduste saavutamiseks on äärmiselt oluline, et ühendamiseks kasutataval kummimaterjalil on väga sarnased füüsikalised omadused nagu lindi valmistamiseks kasutatud kummil, see kehtib nii välise kattekummi kui ka kihtidevahelise kummi kohta. Selle põhjuseks on asjaolu, et igal kummist valmistatud komponendil on selle funktsioonist olenevalt väga spetsiifilised omadused. Ühendusmaterjalid peavad ka omavahel ideaalselt kokku sobima ja moodustama tugeva ühenduse. See on ülioluline, et tagada võimalikult tugev ühendus ja hea nakkumine nii karkassiga kui ka üleminekul põhimaterjalile. Nende tingimuste saavutamiseks on tavaliselt parim lahendus kasutada lindi tootja tarnitud ühendusmaterjale.

Me pakume laia valikut kõrgekvaliteedilisi ühendusmaterjale ja ühenduskomplekte, et aidata meie klientidel teha kõige tugevaimaid ja vastupidavaimaid liiteid. Dunlopi tootevaliku ainulaadseks omaduseks on, et selle on loonud samad insenerid ja tehnikud, kes töötasid välja konveierilindid, mille jaoks need tooted on ette nähtud. Tänu sellele on Dunlopi ühendusmaterjalid ja komplektid oma omadustelt lintide materjaliga maksimaalselt kokkusobivad. Tulemuseks on optimaalne toimivus nii nakkuvuse, dünaamilise vastupidavuse kui ka kasutustõhususe seisukohalt.

DUNLOPI ÜHENDUSMATERJALIDE TOOTEVALIK

DUNDISOL

Kuumvulkaniseerimislahendus tagab parima võimaliku nakkuvuse liitekoha ühendamisel ja suurepärased nakkeomadused koos Dunlofoliga kasutamisel.

DUNLOFOL

Vulkaniseerimata kihtidevaheline kummi on ette nähtud kasutamiseks lindi karkassi taastamise etapil.

DUNCOVER

Vulkaniseerimata kummi, mida kasutatakse ühenduskoha peal ja all lindi pealiskihtide taastamiseks.

VULKANISEERIMATA KUMMEERITUD KANGAD

Saab kasutada suure koormusega ja suure tõmbetugevusega ühenduskohtade tugevdamiseks, kohtparanduste tegemiseks ja spetsiaalsete ühenduste jaoks, nagu näiteks sõrmliited UsFlex.

KÜLMLIIM JA KÕVENDI ENERKOL

Tekstiilkarkassi ja hõõrdekindlate kummikatetega konveierilintide külmliidete tegemiseks. Enerkol on ka äärmiselt tõhus liim konveierirullide katmiseks*.

(* Selle rakenduse korral on soovitatav kasutada spetsiaalset teraspindade krunti.)

DUNLOPI ÜHENDUSKOMPLEKTID

Dunlop pakub täielikku ühenduskomplektide valikut, mis sisaldab kõike vajalikku tugevate ja vastupidavate liidete tegemiseks kõige erinevamate pinnakatte tüüpide jaoks, k.a hõõrde-, kuuma-, tule- ja õlikindlad materjalid ja erinevate linditüüpide jaoks, nagu näiteks UsFlex ja Ferroflex. Tootevalikusse kuuluvad ka standardsed ja eelvormitud ühenduskomplektid teraskoordiga lintide jaoks. Kõiki ühendusmaterjale ja komplekte saab tellida hulgikogustes.

DUNLOP – OHUTUIMAD ÜHENDUSMATERJALID

Mitte keegi ei tööta meie tööstusalal füüsiliselt nii lähedal kummist konveierilintidele kui ühendustehnikud. Veel üks praktiliselt ainulaadne Dunlopi ühendusmaterjalide kasutamise eelis on see, et need vastavad määrusele EÜ 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)..

See määrus sätestab, et kõik Euroopa tootjad on seaduslikult kohustatud järgima kemikaale, pooltooteid (segusid) ja valmistoodete valmistamiseks kasutatavaid aineid käsitlevaid eeskirju. REACH-süsteemi rakendamist juhib ja koordineerib Helsingis asuv Euroopa Kemikaaliamet (ECHA). Dunlop peab REACH-määruse järgimist äärmiselt oluliseks kõikide jaoks, kes vastutavad ühendusmaterjale oma igapäevatöös kasutavate inimeste heaolu eest.

TÄIELIK TEHNILINE TUGI JA NÕUSTAMINE

Ostes Dunlopist, saate rohkem kui lihtsalt parima kvaliteediga toote, sest Dunlop pakub kõrgeimal tasemel kliendituge. Meil on üks suurimaid, kogenumaid ja parima väljaõppega inseneride ja tehniliste spetsialistide meeskondi kogu konveierlintide tootmise valdkonnas.