Grupi ettevõtetest / Uudised / Ida-Virumaal avati uudne Petrorter-tehnoloogial töötav põlevkivitöötlemise tehas Petrorter III, mille tuhaeraldussüsteemi valmistas, paigaldas ja hooldab Technobalt

Ida-Virumaal avati uudne Petrorter-tehnoloogial töötav põlevkivitöötlemise tehas Petrorter III, mille tuhaeraldussüsteemi valmistas, paigaldas ja hooldab Technobalt

Oktoobri algusest saati liigub VKG õlitehaste tuhk tuhamäe tippu unikaalse torukonveiersüsteemiga (kogupikkuses 3054m), mis võimaldab raha ja keskkonda säästa ning välistab tuhatolmu laialikandumise.

Üks Petroteri tehas võtab aastas 900 000 tonni põlevkivi, kolm tehast kokku 2,7 miljonit tonni. Tuhka tekib sellest kolme tehase peale kokku umbes poolteist miljonit tonni.

Tuha transpordiks on just torukonveieril suured eelised - toru on ühes pikkuses, puuduvad ümberlaadimised, mis tavalise konveieriga oleksid möödapääsmatud. Iga ümberlaadimine tähendab omakorda suuremat tolmu, materjali kadu, kõrgemat alginvesteeringut ja kõrgemaid ülalpidamise kulusid. Samuti on torukonveier ruumisäästlikum ja sellega on võimalik teha suhteliselt järske kurve ning võtta suuremaid tõuse.

Laadimisalal on torukonveier sarnane tavakonveieriga, erinevus tekib pärast lindi laadimist, kui transpordilint võtab spetsiaalsete rullikute abil toruja kuju. Mahalaadimisel avaneb lint automaatselt ja toimetab materjali sihtkohta.

Kuna torukonveier ei sõltu ilmastiku mõjudest, pole seda vaja eraldi katta ning loomulikult ei pääse sealt lendu mingit tolmu. Seega peaks Kohtla-Järvet suvekuudel kimbutanud tolmupilved nüüd oluliselt vähenema

Petroter III tehase ehitus algas 2013. aasta oktoobris ning käivitamine käesoleva aasta septembris. Varasem kogemus ja plaanijärgsed käivitamistööd aitasid kolmanda tehase viia täisvõimsuseni ühe nädalaga. Aastas töötleb üks tehas ca 1 miljon tonni põlevkivi, millest saadakse umbes 135 000 tonni õlitooteid ning lisaks ka kõrvalprodukte - elektrit ja soojusenergiat ümberkaudsete linnade kütteks.

>Loe ka novembri Inseneeria ajakirjas ilmunud artiklit torukonveierist

 

>Uudne VKG Petrorter III õlitehase tuha transport mäkke

>Torukonveier

>Tänukiri

Fotod: Märt Tooming